Condicions de venda

Devolucions

En cas que la mercaderia hagi estat enviada, l'usuari haurà de fer-se càrrec de la comanda completa, podent posteriorment fer ús dels mecanismes de sol·licitud de devolució/canvi en un termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de lliurament. Per a fer ús d'aquesta possibilitat els productes hauran d'estar en perfecte estat, ni oberts, ni usats, ni manipulats de qualsevol forma. Obligació que podrà derivar en el rebuig de la sol·licitud de devolució o reemplaçament.

Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

- Dret de revocació o desistiment:
L'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció d'aquest, prèvia comunicació a Empresa sl, dins d'aquest termini, amb devolució del preu que hagués pagat per aquest. Pot retornar-ho per transportista abonant vostè les despeses de transport. Li reemborsarem l'import del producte però no les despeses d'enviament abonats en la comanda. Haurà de retornar-se la comanda íntegra, amb tots els accessoris i embalatges originals dels productes.
Fora d'aquest termini, no s'acceptaran revocacions de comandes, ni tampoc sobre comandes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
Podrà exigir-se al Client que desisteixi de la comanda que es faci càrrec del cost directe de devolució del producte a JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ.
Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment o el de resolució, JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, estarà obligat a retornar les sumes abonades pel Client. La devolució d'aquestes sumes s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini màxim de
trenta dies des del desistiment o la resolució.

- Devolució per defectes produïts en el transport o error en l'enviament:
Si en el moment del lliurament s'aprecia de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un
error en la mercaderia rebuda, el client haurà de consignar en l'albarà de lliurament i comunicar-lo a Empresa sl, en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i
amb això la substitució per un nou o el reemborsament del preu pagat per aquest.

- Devolució per producte defectuós (garantia):

Tots els productes venuts per JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, tenen un termini de garantia de sis mesos des de la data de factura, podent ser reparats o substituïts per un igual en virtut de Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum. Una vegada que JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, rebi el producte defectuós li enviarà un altre. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Solament li serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, dels ports corresponents a la devolució i nou enviament. Si desitgés efectuar un canvi per un altre article, les despeses de devolució i nou enviament no seran assumits per JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ.

- Producte que, per error, no respon al de la comanda:
JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, correrà amb les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.
Respecte a possibles lliuraments en mal estat, l'Usuari es compromet a verificar l'estat del material abans de signar l'albarà de lliurament l'empresa de transports, ja que la signatura d'aquest albarà implica la renúncia a qualsevol reclamació respecte
a mercaderia perduda o lliurada en mal estat per cops o maltractament durant el seu transport.

JORDI RUSIÑOL I RODRIGUEZ, realitzarà canvis o devolucions sempre que s'acompleixin les següents condicions:
-1- Es doni comunicació prèvia al nostre Servei d'Atenció al Client: Aquest pas és indispensable sigui com sigui el motiu que provoca la devolució. Podrà fer-ho enviant-nos un correu electrònic, un seguiment de la seva comanda des de l'àrea privada de client o trucant-nos per telèfon al 639770773 / 938863996. Nosaltres li indicarem com pot actuar per a la devolució de l'article. El nostre horari d'atenció telefònica és de 10h a 1h i de 5h a 8h hores de dilluns  a divendres.
-2- Els productes conservin intacte el seu precinte d'origen.
-3- L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat per a la seva devolució.
-4- El reemborsament d'efectiu es realitzarà preferentment amb el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l'abonament de la comanda. Targeta de crèdit si vostè va pagar amb targeta o transferència si va pagar contra reemborsament o per transferència.